Get Adobe Flash player

Koszty i zasady dostawy


Ceny na stronie Sklepu Internetowego kadrew.eu podawane s? w z?otych polskich i zawieraj? podatek VAT. Ceny pokazane przy produkcie nie zawieraj? informacji na temat kosztw przesy?ki.

Aby sprawdzi? jaki b?dzie koszt dostawy Twojego zamwienia wrzu? wszystkie produkty do koszyka a nast?pnie wybierz form? dostawy i p?atno?ci - zobaczysz wtedy dok?adnie policzone koszty produktw i transportu wybranych przez Ciebie produktw.

Cen? wi???c? i ostateczn? jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego.

Czas wys?ania zamwienia wynosi do 21 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyj?cia zamwienia do realizacji do chwili przekazania zamwienia do wys?ania przez Firm? Kuriersk?. Czas realizacji ca?ego zamwienia jest podawany z uwzgl?dnieniem terminu skompletowania wszystkich zamwionych towarw (patrz Regulamin sprzeda?y pkt 9).

Zamwienie b?dzie dostarczone za po?rednictwem Firmy Kurierskiej pod wskazany w formularzu zamwieniowym adres pocztowy.

Istnieje mo?liwo?? odbioru zamwionego towaru osobi?cie - bezpo?rednio w sklepie stacjonarnym.

Czas dostawy wynosi ok. 2 - 3 dni robocze.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjecia zamwienia je?li b?dzie niemo?liwe potwierdzenie jego realizacji.VirtueMart
Twój koszyk jest pusty.